Monday, October 23, 2006

Zakat bukan Zakat Fitrah saje...

Info Zakat

Lepas bayar zakat fitrah, eloklah semak samada zakat-zakat lain sudah ditunaikan atau belum.

"Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu manjadi ketenteraman bagi mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." - Surah At-Taubah (ayat 103)
Post a Comment

Pages - Menu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...